لینک مستقیم بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی‌سبک (داخلی – خارجی)

مشخصات فایل برابر عنوان آن در مورد بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی‌سبک (داخلی – خارجی) می باشد.
کلمات کلیدی:دانلود پایان نامه بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی‌سبک (داخلی خارجی) ,دانلود پایان نامه , بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی‌سبک (داخلی خارجی) , دانلود , پایان نامه بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی‌سبک (داخلی , خارجی) , فروشگاه اینترنتی, کسب درآمد اینترنتی ,کسب درآمد از اینترنت ,همکاری در فروش فایل, سیستم فروشگاه دهی , کارافرینی ,کسب و کار,

بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی‌سبک (داخلی – خارجی)

توضیحات محصول :

جدید بودن موضوع تحقیق، یكی از ویژگی های این پژوهش می‌باشد. در خصوص صنعت چرم پژوهش های اندكی در دانشگاهها صورت گرفته است

بیان موضوع یا تعریف مسأله:

كشور ایران به دلیل داشتن انواع پوست بز و گوسفند از تولید كنندگان عمده پوست و چرم سبك محسوب می‌شود و به علت آب و هوای نیمه خشك پوست گوسفند و بز ایران از مرغوبیت بالایی برخوردار است ولی متأسفانه دامداران كشور به دلیل كم ارزش قلمداد نمودن پوست و پشم و اینكه نوع تغذیه در ایران بیشتر به گوشت گوسفند اختصاص دارد و همچنین به علت نداشتن آگاهی و انگیزه لازم جهت حفظ و حراست از این ثروت ملی، توجه لازم را مبذول نمی‌دارند و از سالیان گذشته انواع پوست، سالامبور و محصولات نیمه ساخته چرمی‌از كشور ما با دیدگاه سنتی صادر گردیده است كه عمده صادرات ایران بر حسب آمار موجود مختص به صدور سالامبور و كراست بوده است و این در حالی است كه می‌توان ارزش افزوده زیادی را از طریق تولید محصولات ساخته شده چرمی‌به وجود آورده و به تبع آن درآمد ارزی بالایی را تحصیل نمود.

فهرست مطالب

فصل اول طرح تحقیق 1

بیان موضوع یا تعریف مسأله: 2

ضرورت انجام تحقیق: 4

پیشینه تحقیق: 5

فرضیات 6

تعریف عملیات متغیرها: 7

نوع تحقیق و دلایل آن: 7

ابزار گردآوری داده ها: 8

جامعه آماری: 8

مراحل انجام تحقیق: 8

تعریف مفاهیم: 8

محدودیت ها 12

فصل دوم ادبیات تحقیق 13

تاریخچه استفاده از پوست، چرم و چرمسازی: 14

تكنولوژی (فن آوری) در صنعت چرم 21

مراحل ساخت چرم 28

عوامل مؤثر بر كیفیت پوست و چرم 30

الف- پوست: 30

ب- چرم: 33

انواع چرم و موارد استفاده از آن: 35

انواع محصولات چرمی: 37

تعریف بازاریابی: 57

استراتژی های عمده تقسیم بندی بازار 58

1- استراتژی بازاریابی یكسان 59

2- استراتژی بازاریابی تفكیكی 59

3- استراتژی بازاریابی تمركزی 60

ارزشیابی و انتخاب استراتژی تقسیم بندی بازار 61

تقسیم بندی بازار های بین المللی 63

استراتژی توسعه آمیخته بازاریابی 65

آمیخته محصول 66

ا

فصل سوم - روش تحقیق 107

مقدمه 108

روش تحقیق 108

روش جمع آوری اطلاعات 108

منابع اطلاعات ثانویه 109

منابع اطلاعات اولیه 110

روش اجرای پرسشنامه 110

جامعه آماری: 111

نمونه آماری 111

تهیه و تنظیم پرسشنامه 113

نحوه توزیع سوالات پرسشنامه 114

روشهای آماری مورد استفاده 116

فصل چهارم - جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده ها 119

مقدمه 120

اطلاعات مربوط به ویژگیهای مدیران مراكز نمونه گیری شده 120

جداول آزمون فرض گروه نمونه مراكز صنعتی 129

آماره آزمون 138

جداول آزمون فرض گروه نمونه مراكز صنعتی 139

سوالات مربوطه: 141

بررسی فرضیه 5: 151

آزمون فرضیه 5: 151

فصل پنجم - نتیجه گیری و پیشنهادات 161

نتیجه گیری 162

پیشنهادات 171

توصیه به سایر دانشجویان محققین 188

منابع: 190

نوع فایل:word

سایز:165Kb

تعداد صفحه:202

بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی‌سبک (داخلی – خارجی)

توضیحات محصول :

جدید بودن موضوع تحقیق، یكی از ویژگی های این پژوهش می‌باشد. در خصوص صنعت چرم پژوهش های اندكی در دانشگاهها صورت گرفته است .

بیان موضوع یا تعریف مسأله:

كشور ایران به دلیل داشتن انواع پوست بز و گوسفند از تولید كنندگان عمده پوست و چرم سبك محسوب می‌شود و به علت آب و هوای نیمه خشك پوست گوسفند و بز ایران از مرغوبیت بالایی برخوردار است ولی متأسفانه دامداران كشور به دلیل كم ارزش قلمداد نمودن پوست و پشم و اینكه نوع تغذیه در ایران بیشتر به گوشت گوسفند اختصاص دارد و همچنین به علت نداشتن آگاهی و انگیزه لازم جهت حفظ و حراست از این ثروت ملی، توجه لازم را مبذول نمی‌دارند و از سالیان گذشته انواع پوست، سالامبور و محصولات نیمه ساخته چرمی‌از كشور ما با دیدگاه سنتی صادر گردیده است كه عمده صادرات ایران بر حسب آمار موجود مختص به صدور سالامبور و كراست بوده است و این در حالی است كه می‌توان ارزش افزوده زیادی را از طریق تولید محصولات ساخته شده چرمی‌به وجود آورده و به تبع آن درآمد ارزی بالایی را تحصیل نمود.

فهرست مطالب

فصل اول طرح تحقیق 1

بیان موضوع یا تعریف مسأله: 2

ضرورت انجام تحقیق: 4

پیشینه تحقیق: 5

فرضیات 6

تعریف عملیات متغیرها: 7

نوع تحقیق و دلایل آن: 7

ابزار گردآوری داده ها: 8

جامعه آماری: 8

مراحل انجام تحقیق: 8

تعریف مفاهیم: 8

محدودیت ها 12

فصل دوم ادبیات تحقیق 13

تاریخچه استفاده از پوست، چرم و چرمسازی: 14

تكنولوژی (فن آوری) در صنعت چرم 21

مراحل ساخت چرم 28

عوامل مؤثر بر كیفیت پوست و چرم 30

الف- پوست: 30

ب- چرم: 33

انواع چرم و موارد استفاده از آن: 35

انواع محصولات چرمی: 37

تعریف بازاریابی: 57

استراتژی های عمده تقسیم بندی بازار 58

1- استراتژی بازاریابی یكسان 59

2- استراتژی بازاریابی تفكیكی 59

3- استراتژی بازاریابی تمركزی 60

ارزشیابی و انتخاب استراتژی تقسیم بندی بازار 61

تقسیم بندی بازار های بین المللی 63

استراتژی توسعه آمیخته بازاریابی 65

آمیخته محصول 66

ا

فصل سوم - روش تحقیق 107

مقدمه 108

روش تحقیق 108

روش جمع آوری اطلاعات 108

منابع اطلاعات ثانویه 109

منابع اطلاعات اولیه 110

روش اجرای پرسشنامه 110

جامعه آماری: 111

نمونه آماری 111

تهیه و تنظیم پرسشنامه 113

نحوه توزیع سوالات پرسشنامه 114

روشهای آماری مورد استفاده 116

فصل چهارم - جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده ها 119

مقدمه 120

اطلاعات مربوط به ویژگیهای مدیران مراكز نمونه گیری شده 120

جداول آزمون فرض گروه نمونه مراكز صنعتی 129

آماره آزمون 138

جداول آزمون فرض گروه نمونه مراكز صنعتی 139

سوالات مربوطه: 141

بررسی فرضیه 5: 151

آزمون فرضیه 5: 151

فصل پنجم - نتیجه گیری و پیشنهادات 161

نتیجه گیری 162

پیشنهادات 171

توصیه به سایر دانشجویان محققین 188

منابع: 190

نوع فایل:word

سایز:165Kb

تعداد صفحه:202

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی نگرش جوانان نسبت به آینده:نگرش ,جوانان , آینده

پاورپوینت معرفی سیستم سقف "گرین وافل" Green Waffle:پاورپوینت معرفی سیستم سقف گرین وافل  Green Waffle,پاورپوینت پاورپوینت معرفی سیستم سقف گرین وافل  Green Waffle,دانلود پاورپوینت پاورپوینت معرفی سیستم سقف گرین وافل  Green Waffle,عیوب سقف های تیرچه بلوک,پاورپوینت عیوب سقف های تیرچه بلوک,دانلود پاورپوینت عیوب سقف های تیرچه بلوک,مهندسی عمران,ساختمان,سازه,پاورپوینت مهندسی ساختمان,پاورپوینت مه

پاورپوینت سفر به بصره (درس 3 فارسی کلاس دهم):سفر به بصره,پاورپوینت سفر به بصره,دانلود پاورپوینت سفر به بصره,پاورپوینت فارسی کلاس دهم,دانلود پاورپوینت فارسی کلاس دهم,پاورپوینت درس 3 فارسی کلاس دهم سفر به بصره,پاورپوینت درس 3 فارسی کلاس دهم ,پاورپوینت درس 3 فارسی کلاس 1,پاورپوینت سفر به بصره

پاورپوینت استدلال و انواع آن:پاورپوینت استدلال و انواع آن,دانلود پاورپوینت استدلال و انواع آن,پاورپوینت رایگان استدلال و انواع آن,دانلود پاورپوینت رایگان استدلال و انواع آن,پاورپوینت استدلال استقرایی چیست,دانلود پاورپوینت استدلال استقرایی چیست,پاورپوینت استدلال استنتاجی چیست,دانلود پاورپوینت استدلال استنتاجی چیست,پاورپوینت استدلال قیاسی چیست,دانلود پاورپوینت استدلال

پاورپوینت آمادگی در کارگاه:پاورپوینت آمادگی در کارگاه,,آمادگی در کارگاه ,,معماری ,,کارگاه معماری ,

اصول و راهکارهای پرورش گاو شیری و گوساله:اصول و راهکارهای پرورش گاو شیری و گوساله

پاورپوینت آشنایی با تناسبات معماری:پاورپوینت آشنایی با تناسبات در معماری,تناسبات در معماری,پاورپوینت تناسبات انسانی در معماری,تناسبات طلایی,اهرام,پاورپوینت تناسبات در معماری یونان,لوکوربوزیه,تناسبات انسانی در معماری,پاورپوینت انواع تناسبات در معماری,پروژه انسان طبیعت معماری

پرسشنامه اختلالات تغذیه اهواز AEDI:پرسشنامه اختلالات تغذیه اهواز AEDI,پرسشنامه ,اختلالات تغذیه, اهواز AEDI

پاورپوینت سیستمهای اطلاعات مدیریت:سیستمهای اطلاعات مدیریت,سیستمهای اطلاعات مدیریت پیشرفته,پاورپوینت سیستمهای اطلاعات مدیریت ,مدیریت,پاورپوینت سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته دکتر سرلک,پاورپوینت سیستم های اطلاعات مدیریت صرافی زاده,پاورپوینت آشنایی با سیستم های اطلاعات مدیریت

پاورپوینت علم در قرآن:علم,قرآن,علم در قرآن,پاورپوینت علم,پاورپوینت علم در قرآن,مفهوم شناسی علم,تحقیق درمورد علم در قرآن,دانلود مقاله علم در قرآن,دانلود پاورپوینت بررسی علم در قرآن,تقسیم بندی علوم براساس روش